Polityka Prywatności

 1. Firma GK Trade A. Garwoliński, T. Kacprzyk Spółka Jawna przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Firma zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach niniejszej strony www jest firma GK Trade A. Garwoliński, T. Kacprzyk Spółka Jawna, ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa, NIP: 524 277 56 12.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez administratorów strony zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratorów w celach świadczenia usług przez Serwis oraz w celach marketingowych za dodatkową zgodą.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczania usług świadczonych na rzecz Użytkowników.
 6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usług przez firmę GK Trade A. Garwoliński, T. Kacprzyk Spółka Jawna.
 7. Dane podawane przez Użytkowników są zbierane i wykorzystywane do realizacji Umów zawieranych w firmie GK Trade A. Garwoliński, T. Kacprzyk Spółka Jawna, celów księgowych, prezentowania aktualnej oferty drogą mailową oraz do kontaktowania się z Użytkownikami, a także do innych czynności związanych z wykonaniem Umowy zawartej w firmie GK Trade A. Garwoliński, T. Kacprzyk Spółka Jawna.
 8. Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 9. Na stronie Serwisu, firma GK Trade A. Garwoliński, T. Kacprzyk Spółka Jawna gromadzi jedynie informacje zawarte w logach systemowych, które wykorzystywane są do celów technicznych związanych z administrowaniem serwisem internetowym. Uzyskane w ten sposób dane nie są w żaden sposób powiązane z osobą Użytkownika i nie umożliwiają jego identyfikacji. Administratorzy wykorzystują adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.
 10. Użytkownicy, którzy za pomocą Serwisu wypełniają formularz podając dane osobowe, których uzyskanie przez firmę GK Trade A. Garwoliński, T. Kacprzyk Spółka Jawna konieczne jest do realizacji usług oferowanych w ramach Serwisu, wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 11. Do danych Użytkowników mają dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z Serwisem i zobowiązane do zachowania uzyskanych danych osobowych i informacji w tajemnicy.
 12. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość poprawiania błędnych informacji i usuwania tych danych na żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa. Serwis internetowy www.gktrade.pl może zawierać łącza do innych serwisów internetowych. Firma GK Trade A. Garwoliński, T. Kacprzyk Spółka Jawna nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania poufności oraz politykę prywatności obowiązujące na tych innych serwisach internetowych. Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniami dotyczącymi zasad poufności w każdym innym serwisie.

Pliki Cookies

 1. Witryna www.gktrade.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz  informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem  formularza kontaktowego.
 3. Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych, nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.
 4. Dane są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa. Szanujemy prywatność naszych użytkowników, dlatego magazynowane dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim. Ich zabezpieczenie ma dla nas wysoki priorytet, dlatego gromadzone są na bezpiecznych i chronionych serwerach. Cookies nie ma dostępu do danych zawartych na dysku użytkownika, ani możliwości ustalenia jego tożsamości. Nie śledzi także jego aktywności, którą wykonują po opuszczeniu naszej witryny.
 5. Użytkownik w  każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko  do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 6. Powyższy dokument obowiązuje jedynie na witrynie www.gktrade.pl. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na innych stronach, łącznie z witrynami, do których kierują odnośniki zawarte na stronie. W przypadku korzystania z innych witryn prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności i polityką plików cookies, ustaloną przez przeglądaną witrynę. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności przez odpowiednią modyfikację do powyższego zapisu. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowej zasady bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników.
 7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.